Brug VI CYKLER TIL ARBEJDE til at få liv på arbejdspladsen

Herunder finder I inspiration til hvordan jeres arbejdsplads kan gå aktivt ind i VI CYKLER TIL ARBEJDE, hverve deltagere og lave forskellige arrangementer i kampagneperioden. Der er også gode råd til, hvordan I fremmer en attraktiv og cykelvenlig arbejdsplads. Nogle ideer egner sig bedst til lidt større virksomheder, men de fleste kan også bruges på mindre arbejdspladser.

Lad jer inspirere af denne liste og læs mere uddybende om emnerne i dropdown-menuen herunder.

 

Synliggør VI CYKLER TIL ARBEJDE

I tilmeldingsperioden er der mange måder at synliggøre VI CYKLER TIL ARBEJDE og på den måde få endnu flere deltagere:

• Send en e-mail til alle medarbejderne med en opfordring om at tilmelde et hold
• Reklamér via intranettet
• Lav en bannerreklame på jeres intranet
• Hæng plakater op og læg foldere i kantinen og på udvalgte steder
• Lav et spot, der kan køre på storskærme
• Lav infokort til bordene i kantinen
• Skriv en hverveartikel i jeres medarbejderblad

VI CYKLER TIL ARBEJDE-sekretariatet kan levere grafisk materiale alt efter behov.
Kontakt os på vcta@cyklistforbundet.dk eller download selv på www.vcta.dk under Presse.

Virksomhedsbetalt deltagergebyr

I dag betaler 2/3 af alle virksomheder deltagergebyret for deres medarbejdere. Selv om det kun drejer sig om 60 kr. pr. deltager, betyder det meget, at virksomheden betaler og dermed direkte opfordrer medarbejderne til at cykle.

Efter aftale med sekretariatet kan virksomheden få tilsendt en kode, som medarbejderne kan bruge når de tilmelder sig. Med koden kan medarbejderne springe betalingen over, og vi kan sende én samlet faktura i begyndelsen af maj. Aftalen skal indgås inden tilmelding. Ring eller skriv til Michael Pedersen på tlf. 40708360 eller mip@cyklistforbundet.dk

Gaver til alle tilmeldte

En gave til alle deltagere kan betyde meget for fællesskabsfølelsen. Det behøver ikke at være en stor ting – den skal bare vise deltagerne, at de er en del af et hold – et socialt fællesskab, evt. med firmalogo.

Forslag til små gaver:

• T-shirts, se årets kampagne T-shirt på www.vcta.dk
• Regnslag
• Let cykeljakke
• Cykelbeklædning
• Cykelhjelm
• Cykellygter
• Sportsflaske
• Vindtæt vest
• Miniværktøj/reparationskit
• Lappegrej
• Kopper med kampagnelogo
• Ringeklokke
• Cykelpumpe

Cyklistforbundets cykelbutik står klar med gode ideer og tilbud til lækre gaver.
Husk at fortælle at I er med i VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Cyklistbutikken 1905 
Rømersgade 5, 1362 København K
Tlf.: (+45) 3332 3121
www.1905.dk

Konkurrencer

Med statistikfunktionen på hjemmesiden er det nemt at få et overblik over hvilke hold eller afdelinger i virksomheden der klarer sig bedst. Det motiverer, når der er præmier i udsigt. Derfor er det en god ide, hvis arbejdspladsen sætter en eller flere præmier på spil. Præmier til et helt hold bør være sociale som f.eks. billetter til et sportsarrangement, biografen, en tur i luftballon eller en skovtur på cykel. Er der tale om en præmie til en enkelt deltager, f.eks. en holdkaptajn, kunne det være en cykel, udstyr, cykeltøj el. lign.
Cyklistforbundets butik hjælper gerne med ideer og tilbud til præmierne.

Ideer til lodtrækning og præmiering:

• Lodtrækning blandt alle deltagende hold i virksomheden

• Lodtrækning blandt holdkaptajner

• Præmiering af det hold, der har cyklet flest dage til arbejde pr. deltager i løbet af kampagnen

• Præmiering af det hold, der har cyklet flest km pr. deltager i løbet af kampagnen

Kursus i cykelvedligeholdelse

Lav en aftale med en lokal cykelsmed om at holde et lille kursus i cykelvedligeholdelse for medarbejderne forud for kampagnestarten. I kan også tilbyde medarbejderne et cykeleftersyn, hvis de blot stiller deres cykel frem en bestemt dag/uge.

Test konditallet før og efter kampagnen

Det er altid dejligt at se en positiv udvikling. Kampagnen kan bruges til at måle en eventuel udvikling i deltagernes kondital, hvis det måles både før og efter kampagnen. For nye cyklister kan det give en fin indikation på, at en daglig cykeltur kan forbedre formen, og det kan motivere til at forsætte cykling i hverdagen til arbejde. De mere ’garvede’ cyklister kan måske inspireres til at dyrke mere motion for at få et endnu højere kondital.

Cykelløb

Arranger et cykelløb for alle medarbejderne forud for kampagnen – enten i byen eller i et skønt naturområde (følg f.eks. en rute i skoven). Lav evt. en stand, hvor deltagerne kan få et lille cykeleftersyn, inden løbet skydes i gang. Cykelløbet er en god anledning til at gøre opmærksom på cykling og sundhed samt VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Cykelløbet kan også tage form som et sponsorcykelløb, hvor virksomheden sponsorerer et bestemt beløb pr. cyklet omgang på en fastsat bane/rute. Det samlede beløb kan gå til en medarbejderudflugt, frugtordning, humanitært arbejde el. lign.

Hvem kommer først – cyklen eller bilen?

I flere byer er biltrafikken så tæt, at det tidsmæssigt ikke kan betale sig at tage bilen til arbejde. Prøv at lave et lille forsøg med to medarbejdere, der henholdsvis kører i bil og cykler til arbejde. Få dem til at tage tid på turen. Kan det betale sig at tage bilen frem for cyklen? Forsøget kan selvfølgelig også inkludere de, der bruger offentlig transport.

Fælles morgenmad

Den dag kampagnen begynder, kan der være et fælles morgenbord for alle dem, der cykler til arbejde. Fordelen er, at der skabes samhørighed om aktiviteten. Her kunne der også uddeles en lille gave til alle, der deltager. Det kan f.eks. være regnslag, lappegrej eller cykelpumper. Se punkt 3.

”Cykelbussen”

Cykelbussen fungerer ved, at man mødes ved særlige mødesteder (”stationer”) på bestemte tidspunkter og cykler sammen til arbejdspladsen. Når man følges eller ’ligger på hjul’, er turen ikke så anstrengende. Derudover giver Cykelbussen god mulighed for at snakke sammen, mens man cykler. Der skal være nogen, der styrer bussen. Disse ”chauffører” kan eventuelt belønnes med en gave.
Der eksisterer flere Cykelbusser rundt om i landet, som motiverer folk til at tage cyklen til arbejde uanset vind og vejr. Nogle Cykelbusser er tilknyttet enkelte virksomheder, mens andre er geografisk funderet med medarbejdere fra forskellige virksomheder. 

Bedste cykelhistorie/cykelbillede/holdkaptajn

I kan udskrive en konkurrence blandt deltagerne, hvor I opfordrer dem til at indsende deres bedste cykelhistorie eller cykelbillede. De kan også nominere den bedste holdkaptajn. I kan eventuelt bruge cykelhistorierne/billederne på jeres intranet eller sende dem til lokalavisen.

Dagens/ugens cyklist

Under kampagnen kan I kåre dagens eller ugens cyklist. Det kan f.eks. være en person i virksomheden, som er særlig cykelaktiv eller en person, der ikke tidligere har cyklet, men som nu er begyndt at cykle. Konkurrencen kunne evt. foregå via intranettet, hvor medarbejderne kan kåre eller nominere en person, som er særlig cykelentusiastisk.
Websitet www.doodle.com kan bruges til dette under settings.

Oplægsholder

Der er mange sjove ting at bruge cyklen til. Og der findes mange inspirerende mennesker til at fortælle om det. Find et godt emne samt en god taler og inviter deltagerne i kampagnen til at komme og lytte med. Det kunne f.eks. være et foredrag om at rejse verden rundt på cykel, om cykelferier i Danmark eller udlandet, eller en der har fokus på de psykiske og fysiske fordele, der er for den enkelte.

Brug cyklen mere på jeres arbejdsplads

Inddrag cyklen mere i jeres daglige arbejde. Men hvordan gør I det?

Mange skal i løbet af deres arbejdsuge til eksterne møder. Her kan cyklen benyttes som et effektivt transportmiddel. Medarbejderne vil nemmere nå frem gennem trafikken og ligeledes undgå ventetider ved den offentlige transport. Som ekstra bonus får de luftet hovedet – og virksomheden kan begrænse antallet af taxaboner. Virksomheden kan til dette formål sponsorere et antal firmacykler, som stationeres på arbejdspladsen og kan benyttes af medarbejderne.

Afslutningsarrangement

Som en festlig afslutning på kampagnen er det en god idé at samle alle deltagerne. Det kan være alt fra at bruge lidt tid i en middagspause til at lave et aften- eller heldagsarrangement. Arrangementet kan indeholde en lille tale med statistik på arbejdspladsen – hvem har cyklet flest dage, km og lignende. Her kan der uddeles præmier og deltagerne blive forkælet med god mad, underholdning, oplevelser, en gave eller noget helt andet.

Eksempler på et heldagsarrangement kunne f.eks. være en skovtur, udflugt til en lokal seværdighed el. lign.

Opfølgning og evaluering

Det er en god ide internt at følge op på kampagnen og evaluere, hvordan kampagnen har påvirket virksomhedens arbejdsprocesser samt den interne kultur. Enighed om kampagnens gavnlige effekt på arbejdspladsen, f.eks. om bedre trivsel og større sundhed, kan give virksomheden en indikation om sundhedsprojekters mange fordele. En evaluering kan udformes ved hjælp af et spørgeskema, der sætter fokus på medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel på arbejdspladsen efter at have deltaget i VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Cykelvenlig arbejdsplads

En cykelvenlig arbejdsplads gør det let og attraktivt for medarbejderne at cykle til og fra arbejde - blandt andet ved at prioritere gode forhold for cykelparkering, bad og omklædning, mulighed for reparationer og motiverende faktorer. 


Med certificeringsordningen Cykelvenlig arbejdsplads kan I få papir på jeres cykelvenlighed med guld, sølv eller bronze-status. I signalerer, at I er en attraktiv arbejdsplads, der tager sundhed, CSR og bæredygtighed alvorligt. Samtidig får I hjælp til at arbejde systematisk på cykelområdet og måle og kommunikere jeres indsats.


Som deltagende virksomhed i VI CYKLER TIL ARBEJDE kan vi tilbyde jer vores certificeringsordning til en attraktiv pris.

Læs mere om Cykelvenlig arbejdsplads her eller kontakt os for et godt tilbud (cykelvenlig@cyklistforbundet.dk / telefon 40708358).