Hyppigt stillede spørgsmål

Find de mest stillede spørgsmål og svarene på dem her. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kampagnetelefonen på 33 32 31 21 eller vcta@cyklistforbundet.dk

Hvem kan deltage?

Alle ansatte på arbejdspladser kan deltage i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Folk under uddannelse kan også være med. Reglerne er de samme. Har du et studiejob, kan du også deltage via din arbejdsplads. Du kan dog kun deltage på ét hold. Har du ikke et arbejde, kan du deltage ved at danne et hold med venner, bekendte eller familie. Så registrerer du blot en cykeldag hvis du tager cyklen til dine daglige gøremål.

Hvad koster det at cykle med?

Det koster 75 kr. pr. deltager at være med i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Selve holdet koster ikke noget. På de fleste deltagende arbejdspladser er det virksomheden der betaler medarbejdernes deltagelse.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Du kan melde hold til helt frem til 28. august. Du kan melde ekstra deltagere til dit hold helt frem til starten går 1. september.

Hvad er en cykeldag?

En cykeldag er en dag, hvor du cykler til og/eller fra arbejde. Hvis du arbejder hjemme tæller det også som en cykeldag, hvis du cykler en tur i løbet af dagen,

Det tæller kun som én cykeldag, ligegyldigt om du cykler til og fra arbejde eller kun den ene vej. Det tæller som en cykeldag, hvis du cykler hele vejen til og/eller fra arbejde. Men det tæller også, hvis du tager cyklen i forbindelse med offentlig transport eller bilen til og/eller fra arbejde. Fx hvis du cykler hen til toget eller parkerer bilen udenfor byen og cykler det sidste stykke. Det er også en cykeldag, hvis du går, hopper, står på rulleskøjter osv. – bare du cykler noget af vejen.

Cykler du i forbindelse med dit arbejde, som fx hjemmehjælper eller postbud, så er det også en cykeldag.

Hvad er ikke en cykeldag?

En cykeldag er en dag, hvor du cykler til og/eller fra arbejde. Det tæller kun som én cykeldag, ligegyldigt om du cykler til og fra arbejde eller kun den ene vej. Det tæller som en cykeldag, hvis du cykler hele vejen til og/eller fra arbejde. Men det tæller også, hvis du tager cyklen i forbindelse med offentlig transport eller bilen til og/eller fra arbejde. Fx hvis du cykler hen til toget eller parkerer bilen udenfor byen og cykler det sidste stykke. Det er også en cykeldag, hvis du går, hopper, står på rulleskøjter osv. – bare du cykler noget af vejen. Cykler du i forbindelse med dit arbejde, som fx hjemmehjælper eller postbud, så er det også en cykeldag.

Har du ikke et regulært arbejde, fx hvis du er studerende, på dagpenge eller pensionist, kan du stadig være med. Her fortolkes det som en cykeldag, hvis du cykler til eller fra "dit daglige gøremål". Det kan fx være til studiet, til jobcentret eller til frivilligt foreningsarbejde.

Hvilke typer cykler må man køre på?

Alle typer cykler må anvendes i VI CYKLER TIL ARBEJDE - også elcykler, minicykler, liggecykler og kabinecykler m.m.

Hvad gør jeg, hvis jeg har skæve arbejdstider eller arbejder hjemme?

Arbejder du hjemme? Så tæller det selvfølgelig som en cykeldag, hvis du cykler en tur i løbet af dagen.

Weekendarbejde og lange vagter: Hvis du arbejder i weekender eller på helligdage er der selvfølgelig tale om en arbejdsdag – og dermed også som cykeldag, hvis du bruger cyklen. Hvis du arbejder 16 timer eller mere (fx kl. 15 til kl. 06 den efterfølgende dag), så tæller det som 2 cykeldage. Arbejder du fra fx kl. 23 til kl. 07 næste morgen, svarer arbejdstiden til en dag og derfor kun én cykeldag.

Hvis du cykler i forbindelse med dit arbejde - som fx postbud eller hjemmehjælper - tæller det som en cykeldag.

Kan jeg være med hvis jeg er studerende, jobsøgende eller pensionist?

Ja! Find en eller flere mennesker i samme båd som dig, og meld jer til. Det tæller som en cykeldag, hver gang du cykler til eller fra "dit daglige gøremål". Det kan fx være til studiet, til jobcentret eller til frivilligt arbejde.

Skal jeg indtaste antal kilometer?

Ja. Antal kørte kilometer tæller ikke med i konkurrencen om præmierne, men de skal alligevel indtastes for at give et retvisende billede af kampagnens effekt og visningen af statistikken. Når du taster dine kilometer, kan du se hvilken effekt din cykling har på både sundhed, klima og økonomi. Samtidig kan det være et sjovt parameter at konkurrere ud fra, internt på arbejdspladsen.

Hvordan registrerer man cykeldage og kilometer?

For at indtaste dine resultater skal du være logget ind. Du skal bruge de loginoplysninger du brugte da du oprettede din profil. Under ”Min side” skal du indtaste antallet af kilometer du har cyklet de pågældende dage. De dage du ikke har cyklet skal du efterlade blanke. Afslut med ”Gem cykeldage”.

Hvorfor kan jeg ikke taste cykeldage på min profil ?

Det skyldes sandsynligvis, at du har vcta.dk åben i Explorer. Vores nye hjemmeside understøtter ikke Explorer, så vi anbefaler at du i stedet bruger fx Chrome, Edge eller en anden browser.

Hvordan deltager vi i konkurrencen om præmier?

I er med i konkurrencen om holdpræmierne, hvis I husker at indtaste jeres cykeldage og kilometer. Jo flere dage I cykler, jo flere lodder får I til den store afsluttende lodtrækning – og jo større er chancen for at vinde de lækre præmier. Når kampagnen er slut bliver holdets gennemsnitlige antal cykeldage pr. deltager udregnet, og lagt i puljen til lodtrækning om præmier. Jeres vinderchancer afhænger således ikke af hvor stort holdet er, men af hvor mange cykeldage I gennemsnitligt får samlet ind pr. deltager.

Nogle præmier er ikke knyttet til cykeldage. Disse præmier vil typisk kunne vindes gennem særkonkurrencer der annonceres i nyhedsbrevet.

Hvorfor skal jeg indtaste kilometer?

Antal kørte kilometer tæller ikke med i konkurrencen om præmierne, men de skal alligevel indtastes for at give et retvisende billede af kampagnens effekt og visningen af statistikken. Når du taster dine kilometer, kan du se hvilken effekt din cykling har på både sundhed, klima og økonomi. Samtidig kan det være et sjovt parameter at konkurrere ud fra, internt på arbejdspladsen.

Hvad går overskuddet til?

Overskuddet af VI CYKLER TIL ARBEJDE går til Cyklistforbundets daglige arbejde med at forbedre forholdene for Danmarks ca. 4,5 mio. cyklister. Via en bred vifte af aktiviteter og målrettet politisk arbejde, arbejder vi for at sætte cyklismen på den politiske dagsorden, styrke den bæredygtige infrastruktur og højne folkesundheden i Danmark. Læs mere om vores aktiviteter på Cyklistforbundets hjemmeside.

Hvordan tilmelder man sig?

For at deltage i VI CYKLER TIL ARBEJDE skal du tilmeldes kampagnen. Det kan ske på to måder. Enten ved at du selv køber pladser og stiller hold, eller ved at du modtager en invitation fra én som ønsker dig med på sit hold.

Hvis du selv ønsker at tilmelde et eller flere hold, skal du starte med at klikke på den røde tilmeldings-knap i øverste højre hjørne af din skærm. Først skal du oprette et log-in ved at oplyse dit navn og din mailadresse. Derudover skal du finde på et kodeord.

Når du har oprettet et log-in har du mulighed for at købe pladser og oprette hold.

Tilmeld hold: Tilmeld et eller flere hold. Du skal give holdene navne og oplyse deltagerantallet på dem. Hvis du ikke selv skal være holdkaptajn på nogen af holdene, skal du skrive e-mailadressen, på den der skal. Husk, at en person kun kan være holdkaptajn for ét hold og at alle hold skal have en holdkaptajn.

OBS: Du kan altid ændre holdnavne og tilkøbe flere deltagere. Du kan ikke slette deltagere igen – blot erstatte en deltager med en anden.

Bekræftelse: Du ser nu en oversigt over det/de hold, som du har tilmeldt. Kontroller, at informationerne er korrekte, inden du går videre.

Betaling: Vælg betalingsform og gennemfør betalingen.

Hvordan foregår betalingen?

Du kan betale deltagergebyret på flere forskellige måder.

Kort eller netbank: Når du tilmelder deltagere på hjemmesiden kan du vælge at betale med betalingskort eller via Danske Netbetaling. Når du har betalt, modtager du en kvittering pr. mail.

Elektronisk faktura: Offentlige virksomheder kan også betale deltagergebyret med elektronisk faktura. Klik på E-fakturering (EAN), når du kommer til betalingsmodulet. Du vil blive bedt om at oplyse EAN-nummer (13 cifre), referenceperson (obligatorisk) og evt. ordrenummer/rekvisationsnummer (valgfrit). Husk, at EAN-nummeret skal skrives uden mellemrum.

Girokort: Der kan betales med almindeligt girokort. Bemærk, at der pålægges et gebyr på 50 kr. Tilmelder du flere hold samtidig pålægges gebyret kun én gang. Tilmelder du senere nye hold pålægges gebyret igen. Tilkøber du ekstra deltagere til dit hold pålægges der ikke gebyr.

Kan jeg være ansvarlig for mere end ét hold?

Ja, det kan du. Du må melde så mange hold til, som du vil. Husk, at du kun kan cykle med på, eller være holdkaptajn for ét hold. Har du tilmeldt flere hold, kan du tilgå dem alle ved at logge ind på din profil. Der kan du også tilkøbe hold og deltagere, samt indtaste holdenes resultater.

Kan vi tilføje flere deltagere til holdet?

Ja, du kan sagtens tilføje flere deltagere til dit hold, når I har betalt. I kan dog stadig kun være max 16 deltagere på holdet. Hvis I er flere end 16, må I melde et nyt hold til på minimum 2 personer. Du tilføjer ekstra deltagere på holdet ved logge ind og klikke på ”min side" -> se dine hold -> Køb her

Hvordan får vi samlefaktura?

Tilmelder I mere end 50 medarbejdere, kan vi tilbyde jer samlet fakturering. Vi udleverer en EAN lignende kode, som I kan tilmelde jer med. Så sender vi én samlet faktura for alle virksomhedens deltagere. Det letter betaling og bogføring for jer og jeres ansatte kommer nemmere igennem tilmeldingen. Hvis I kunne tænke jer at høre mere, så kontakt jus@cyklistforbundet.dk

Kan man taste et samlet antal kilometer for holdet?

Nej. Antal kørte kilometer tæller ikke med i konkurrencen om præmierne, men de skal alligevel indtastes for at give et retvisende billede af kampagnens effekt og visningen af statistikken. Når du taster dine kilometer, kan du se hvilken effekt din cykling har på både sundhed, klima og økonomi. Samtidig kan det være et sjovt parameter at konkurrere ud fra, internt på arbejdspladsen.

Sådan omregner vi din cykling

På baggrund af det indtastede antal km udregner vi den samlede effekt af din cykling.

Kalorieforbrug

Der er en tommelfingerregel til udregning af kalorieforbrug ved cykling er 0,33 kalorier pr. kilo kropsvægt pr. kilometer, altså 0,33 x din kropsvægt x antallet af kilometre, du kører. I vores beregninger har vi taget udgangspunkt i en person der vejer 75 kg og cykler ved moderat belastning.

Samfundsøkonomisk gevinst

Der findes ikke en generel og veletableret metode til at regne samfundsøkonomisk gevinst af cykeltiltag og nøgletal for effekterne er under fortsat udvikling. Vi har derfor taget udgangspunkt i de Transportøkonomiske Enhedspriser 2019. Heraf fremgår det at man spare samfundet for for 7,40 kr. pr kørt km sammenholdt med en udgift incl. afgifter på 0,39 pr kørt km.

Co2

Vi udregnet co2 besparelsen ud fra den beregningsmodel beskrevet i ECF rapporten: Cycle more Often 2 cool down the planet ! - Quantifying CO2 savings of cycling. Heraf fremgår det at man som cyklist i gennemsnit udleder 21 gram CO2 per kørt kilometer. Dette kommer hovedsageligt fra øget fødevareindtag, men også produktion og vedligehold er cyklen er medtaget. Det tilsvarende tal per person i bil er i gennemsnit 271 gram. Dermed er der en besparelse på 250 g pr kørt km.

Kampagnekalender 2020

Tilmeldingen er åben!

  • 1. - 30. september: VI CYKLER TIL ARBEJDE
  • 5. oktober: Indtastningsfrist for cykeldage og km.
  • 6. oktober: Lodtrækning om præmier
  • 9. oktober: Vinderne offentliggøres

Læs også

Bliv holdkaptajn og vind!

Alle holdkaptajner, der er tilmeldt VI CYKLER TIL ARBEJDE senest 31. august, er med i lodtrækningen om en lækker Nishiki Rush-cykel.

Læs mere

Det kan I vinde i september!

Du og dine kollegaer kan vinde rejser, cykler og mange andre lækre præmier i VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Se alle præmierne her

Brug kampagnetelefonen

Knas med tilmeldingen eller brug for et godt råd? Vi sidder klar til at hjælpe.

Kontakt os