Om VI CYKLER TIL ARBEJDE

Her kan du finde baggrundsinformation, vigtige datoer og svar på spørgsmål vedrørende regler, tilmelding og betaling. Desuden kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og se statistik fra sidste års kampagne.

Kalender 2019

1. Marts: Tilmeldingen er åben

26. april: Deadline for tilmelding 

1.-31. maj: VI CYKLER TIL ARBEJDE

10. juni: Indtastningsfrist

11. juni: Lodtrækning

14. juni: Vinderne offentliggøres

Spørgsmål og svar

HVEM KAN DELTAGE? 
Alle ansatte på arbejdspladser kan deltage i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Folk under uddannelse kan også være med. Reglerne er de samme. Har du et studiejob, kan du også deltage via din arbejdsplads. Du kan dog kun deltage på ét hold. Har du ikke et arbejde, kan du deltage ved at danne et hold med venner, bekendte eller familie. Så registrerer du blot en cykeldag hvis du tager cyklen til dine daglige gøremål.  


HVORDAN DELTAGER MAN? 
I skal samle et hold på 4-16 deltagere. Er I flere end 16, må I melde flere hold til. Er I færre end 4, kan I evt. slå jer sammen med en anden virksomhed og oprette et hold i en af virksomhedernes navne. Det er kun tilladt at deltage på ét hold.


HVAD KOSTER DET AT DELTAGE?
Det koster 75 kr. pr. deltager at være med i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Selve holdet koster ikke noget.

HVORDAN TILMELDER MAN SIG?
Registrering: Klik på ”Tilmeld” på forsiden. Registrer dig ved at oplyse mailadresse, dit navn, arbejdspladsens navn og adresse. Derudover skal du finde et kodeord.


Tilmeld hold: Tilmeld et eller flere hold. Du skal give holdene navne og oplyse deltagerantallet på dem. Hvis du ikke selv skal være holdkaptajn på nogen af holdene, skal du skrive e-mailadressen, på den der skal. Husk, at en person kun kan være holdkaptajn for ét hold og at alle hold skal have en holdkaptajn.


OBS: Du kan altid ændre holdnavne og tilkøbe flere deltagere. Du kan ikke slette deltagere igen – blot erstatte en deltager med en anden.


Bekræftelse: Du ser nu en oversigt over det/de hold, som du har tilmeldt. Kontroller, at informationerne er korrekte, inden du går videre.


Betaling: Vælg betalingsform og gennemfør betalingen.

 

HVORDAN FOREGÅR BETALINGEN?
Du kan betale deltagergebyret på flere forskellige måder.


Kort eller netbank: Når du tilmelder hold på hjemmesiden kan du vælge at betale med betalingskort eller via Danske Netbetaling. Når du har betalt, modtager du en kvittering pr. mail.


Elektronisk faktura: Offentlige virksomheder kan også betale deltagergebyret med elektronisk faktura. Klik på E-fakturering (EAN), når du kommer til betalingsmodulet. Du vil blive bedt om at oplyse EAN-nummer (13 cifre), referenceperson (obligatorisk) og evt. ordrenummer/rekvisationsnummer (valgfrit). Husk, at EAN-nummeret skal skrives uden mellemrum.


Girokort: Der kan betales med almindeligt girokort. Bemærk, at der pålægges et gebyr på 50 kr. Tilmelder du flere hold samtidig pålægges gebyret kun én gang. Tilmelder du senere nye hold pålægges gebyret igen. Tilkøber du ekstra deltagere til dit hold pålægges der ikke gebyr.


KAN JEG TILMELDE FLERE HOLD PÅ ÉN GANG?
Ja, det kan du sagtens. Hvis du tilmelder flere hold samtidig samles betalingen på en regning.

 

KAN JEG VÆRE ANSVARLIG FOR MERE END ÉT HOLD?
Ja, det kan du. Du må melde så mange hold til, som du vil. Husk, at du kun kan cykle med på, eller være holdkaptajn for ét hold. Har du tilmeldt flere hold, kan du tilgå dem alle ved at logge ind på din profil. Der kan du også tilkøbe hold og deltagere, samt indtaste holdenes resultater.


KAN VI TILFØJE FLERE DELTAGERE TIL HOLDET? 
Du kan sagtens tilføje flere deltagere til dit hold, når I har betalt. I kan dog stadig kun være max 16 deltagere på holdet. Hvis I er flere end 16, må I melde et nyt hold til på minimum 4 personer. Du tilføjer ekstra deltagere på holdet ved logge ind og klikke på ”Tilkøb deltager” under ”Holdadministration”.


ER TILMELDINGEN BINDENDE?
Ja, tilmeldingen er bindende. Det er ikke muligt at annullere hold eller deltagere, og vi tilbagebetaler ikke deltagergebyr. Heller ikke hvis du har valgt at få tilsendt girokort eller indtastet EAN-nummer.


KAN VI FÅ PENGENE, HVIS EN DELTAGER MELDER FRA, EFTER AT VI HAR BETALT?
Nej, men I kan bytte deltageren ud med en anden – også efter kampagnestart. Hvis deltageren er oprettet på hjemmesiden, skal holdkaptajnen redigere deltagerens data under ”Holdadministration” og i stedet indtaste den nye deltagers data. Afslut med ”Gem”.


HVAD ER EN CYKELDAG?
En cykeldag er en dag, hvor du cykler til og/eller fra arbejde. Det tæller kun som én cykeldag, ligegyldigt om du cykler til og fra arbejde eller kun den ene vej. Det tæller som en cykeldag, hvis du cykler hele vejen til og/eller fra arbejde. Men det tæller også, hvis du tager cyklen i forbindelse med offentlig transport eller bilen til og/eller fra arbejde. Fx hvis du cykler hen til toget eller parkerer bilen udenfor byen og cykler det sidste stykke. Det er også en cykeldag, hvis du går, hopper, står på rulleskøjter osv. – bare du cykler noget af vejen. Cykler du i forbindelse med dit arbejde, som fx hjemmehjælper eller postbud, så er det også en cykeldag.

Har du ikke et regulært arbejde, fx hvis du er studerende, på dagpenge eller pensionist, kan du stadig være med. Her fortolkes det som en cykeldag, hvis du cykler til eller fra "dit daglige gøremål". Det kan fx være til studiet, til jobcentret eller til frivilligt foreningsarbejde. 


HVAD ER IKKE EN CYKELDAG?
Kører du med bil eller offentlig transport hele vejen til dit arbejde tæller det ikke. Heller ikke hvis du cykler en tur, fx når du kommer hjem. Hvis du er syg eller har ferie, cykler du jo ikke til og/eller fra arbejde og optjener dermed ikke en cykeldag. Det tæller ikke som cykeldag, hvis du står på rulleskøjter, går, løber, spinner i fitnesscenteret osv. – det tæller kun, hvis du kører på cykel hele eller noget af vejen til og/eller fra arbejde. 


HVILKE TYPER AF CYKLER, MÅ JEG CYKLE PÅ?
Alle typer af cykler må anvendes i VI CYKLER TIL ARBEJDE fx el-cykler, liggecykler og kabinecykler m.m.

 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG HAR SKÆVE ARBEJDSTIDER, IKKE HAR FAST ARBEJDSPLADS ELLER ARBEJDER HJEMME?
Weekend- og lange vagter: Hvis du arbejder i weekender eller på helligdage tæller det som arbejdsdag – og dermed også som cykeldag, hvis du bruger cyklen. Hvis du arbejder 16 timer eller mere (fx kl. 7 morgen til kl. 7 morgen den efterfølgende dag), så tæller det som 2 cykeldage. Arbejder du fra fx kl. 23 til kl. 7 næste morgen, svarer arbejdstiden til en dag og derfor kun én cykeldag.


Ingen fast arbejdsplads: Hvis du cykler i forbindelse med dit arbejde som fx postbud eller hjemmehjælper tæller det som en cykeldag.


Hjemmearbejdsplads: Arbejder du hjemme får du en cykeldag, hvis du cykler en tur i løbet af dagen.


Har ikke arbejde/pensionist: Du får en cykeldag hvis du cykler til fx indkøb eller fritidsaktiviteter. 

 

HVORDAN REGISTRERER MAN CYKELDAGE OG KM?
Der kan registreres cykeldage på flere måder.


Deltagerne taster selv:
Holdkaptajnen kan logge ind på sin profil og invitere sine holdkammerater ved at skrive deres navn og mail. Afslut med ”Gem”. Deltagerne modtager en mail med login, og kan derefter løbende selv indtaste deres resultater under deres profil på www.vcta.dk. For at indtaste dine resultater som deltager skal du bruge de pr. mail tilsendte loginoplysninger for at logge ind på din profil. Under ”Cykeldage” kan du krydse dine cykeldage af og evt. indtaste antallet af kilometer. Hvis du ikke har talt km., så lad feltet stå tomt. Afslut med ”Gem”.


Holdkaptajnen taster:
Holdkaptajnen kan også vælge at lave et køreskema og hænge det op et synligt sted. Her kan deltagerne notere deres resultater. Holdkaptajnen logger ind på sin profil og indtaster holdets resultater løbende.

HVORDAN LOGGER JEG IND PÅ MIN PERSONLIGE PROFILSIDE?
Holdkaptajn: Da du tilmeldte hold, blev du bedt om at oplyse din mail og finde på en kode. Brug disse for at logge på din profil.


Deltager: Du skal bede din holdkaptajn om at logge ind på sin profil på www.vcta.dk og oprette dig på holdlisten. Så får du tilsendt loginoplysninger pr. mail. Klik på profil på forsiden for at logge ind.

 

HVORDAN DELTAGER VI I KONKURRENCEN OM PRÆMIERNE?
I er med i konkurrencen, hvis I selv eller jeres holdkaptajn indtaster cykeldage på www.vcta.dk.  Jo flere dage I cykler, jo flere lodder får I – og jo større er chancen for at vinde de lækre præmier. Når maj måned er slut bliver holdets gennemsnitlige antal cykeldage pr. deltager udregnet, og lagt i puljen til lodtrækning om præmier. Jeres vinderchancer afhænger således ikke af hvor stort holdet er, men af hvor mange cykeldage I gennemsnitligt får samlet ind pr. deltager. Du kan se alle præmierne her.

 

SKAL JEG INDTASTE KILOMETER?
Ja. Antal kørte kilometer tæller ikke med i konkurrencen om præmierne, men de skal alligevel indtastes for at give et retvisende billede af kampagnens effekt og visningen af statistikken. Når du taster dine kilometer, kan du se hvilken effekt din cykling har på både sundhed, klima og økonomi. Samtidig kan det være et sjovt parameter at konkurrere ud fra, internt på arbejdspladsen.

Nyhedsbrev og sociale medier

Hold dig opdateret på kampagneaktiviteter og konkurrencer gennem vores nyhedsbrev og sociale medier.


Tilmeld nyhedsbrev

Facebookside

Instagram 

                               

Formål og historie

Cyklen er nøglen til mere sundhed, renere miljø og mindre trængsel. VI CYKLER TIL ARBEJDE er kampagnen, som drejer nøglen rundt og får flere til at cykle til og fra arbejde.

 

Cyklistforbundet står bag kampagnen, som siden 1997 er blevet en fast tradition på tusindvis af danske arbejdspladser. De seneste fem år har deltagerantallet ligget mellem 60.000 og 100.000.

 

VI CYKLER TIL ARBEJDE er en anledning for både virksomheder og medarbejdere til at sætte positivt fokus på at cykle til arbejde. Deltagerne dyster sammen med deres kolleger om at cykle mest muligt til arbejde i maj måned og for chancen for at vinde lækre præmier. Vi cykler til arbejde har sekretariat hos Cyklistforbundet i Rømersgade i København.

 

I 2018 cyklede 58.695 deltagere med i VI CYKLER TIL ARBEJDE. 

Hvad går overskuddet til?

Overskuddet af Vi cykler til arbejde går til Cyklistforbundets daglige arbejde med at forbedre forholdene for Danmarks ca. 4,5 mio. cyklister. Via en bred vifte af aktiviteter og målrettet politisk lobbyisme, arbejder vi for at sætte cyklismen på den politiske dagsorden, styrke den bæredygtige infrastruktur og højne folkesundheden i Danmark. Årligt er op mod 250.000 børn og voksne med i Cyklistforbundets landsdækkende kampagner. Læs mere om vores aktiviteter på Cyklistforbundets hjemmeside.

Sådan omregner vi din cykling

Sygedage
Tallet er udregnet i samarbejde med Syddansk Universitet, på baggrund af nedenstående to publikationer, og som et gennemsnit på tværs af køn:


- Jensen, S.U, 2007 Cykling, sundhed og økonomi. Baggrundsnotat til Københavns Cykelregnskab 2006. Trafitec
- Håndbog om arbejdsmiljøledelse – Grafisk BAR


Sparede kroner
Tallet er udregnet i samarbejde med Incentive, og på baggrund af DTUs udregning af transportøkonomiske enhedspriser: 


Kalorier
Tallet er udregnet på baggrund af algoritmen på nedenstående hjemmeside for en person på 75 kg. Vær opmærksom, på at tallet på forsiden og profilen angiver kilokalorier - i daglig tale kalorier.

http://www.cykelogi.dk/cykling/kalorieforbrug-ved-cykling

 

 

About BIKE TO WORK

The campaign BIKE TO WORK promotes bicycling for commuting and everyday transportation.

The purpose of the campaign is to encourage more people to use their bike for commuting and everyday transportation, and thereby improve their physical and mental health, and reduce the damage to the environment.


The Danish Cyclists' Federation organizes the campaign that has been a yearly tradition since 1997. The campaign runs from the 1st to the 31st of May and has had between 60.000 and 100.000 participants in the last five years.


BIKE TO WORK gives companies and employees an opportunity to address the positive aspects of biking to work. For example one person can reduce CO2  emissions by 450 kilos per year by biking 6 kilometers back and forth every day and burn an average of 800 calories per hour.


The participants join in teams competing with and against each other biking to or from work as many days as possible in May. The more days the team members ride their bikes to work the better chances they have in the nationwide competition where they can win a variety of prizes.


In 2018 the 58.695 participants biked more than 10 mio. kilometers in May.


How to participate
To join BIKE TO WORK participants must be enrolled in a team - usually as a team of colleagues from the same company - with 4-16 people on each team.


The fee for participating in the campaign is 60 DKK per person.


When participating in the campaign the bike must be used as part of the transportation to and/or from work. It is permitted to combine the bike together with train, public transportation and (even) car, as long as the bike is used in the transportation, either one way or partly.


During or at the end of May the participants have to register the number of days that they have biked to or/and from work on the BIKE TO WORK website. In the beginning of June the lucky winners are revealed.

 

Cykelvenlig arbejdsplads & virksomhedsmedlemskab

Cykelvenlig arbejdsplads er en certificeringsordning, der gør det let og attraktivt for medarbejderne at cykle til arbejde. Ved at tilbyde gode cykelforhold og motiverende aktiviteter kan arbejdspladsen understøtte glade og sunde medarbejdere, og samtidig styrke sin grønne profil. Læs mere om Cykelvenlig arbejdsplads her.

Som noget nyt tilbyder vi et virksomhedsmedlemsskab. Som virksomhedsmedlem i Cyklistforbundet støtter I arbejdet for en sundere og mere bæredygtig verden, og I styrker jeres CSR-profil inden for klima og sundhed. Læs mere her.