Your browser has not requested "Danish" as a preferred language, we have some of our content available in English, would you prefer to see English where available?

Yes, please / No, thank you


Gubra støtter VI CYKLER TIL ARBEJDE

Cyklistforbundet kører VI CYKLER TIL ARBEJDE i samarbejde med biotekvirksomheden Gubra. Gubra bruger 10 procent af sit overskud hvert år til grønne og sundhedsfremmende initiativer.

Verden står over for en række miljø- og samfundsmæssige udfordringer, særligt i forhold til klima og tab af biodiversitet. Men vores sundhed er også truet! Eksempelvis er tilfælde af svær overvægt konstant stigende med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge. I det lys er det ikke længere tilstrækkeligt blot at sidde på hænderne og overlade problemerne til politikerne.

Det handler dog ikke kun om sundhed. Udover at være et sundhedsfremmende transportmiddel er cyklen også særdeles klimavenlig – her bruges ingen fossile brændstoffer, overhovedet. Jo flere vi kan få fra bil til cykel, des bedre for klimaet.

CSR er ikke en gratis omgang

Virksomheder bør tage ansvar, også selvom det koster på bundlinjen – CSR er ikke en gratis omgang. Gubra har besluttet hvert år at bruge 10 procent af virksomhedens overskud til sundhedsfremmende og grønne initiativer. Derudover lægger vi en intern skat på flyrejser, hvor billetprisen matches 1:1. Hvis en billet koster 5.000 kroner, så matcher Gubra beløbet og lægger 5.000 kroner i en pulje, der er reserveret til klimatiltag som fx skovrejsning.

VI CYKLER TIL ARBEJDE flugter godt med vores syn på samfundsansvar. Vi forsker i udviklingen af nye lægemidler, særligt inden for fedmerelaterede sygdomme – men ved godt, at forebyggende sundhedsinitiativer er en langt bedre løsning. Forskning viser, at der er betydelige sundhedsgevinster at hente, hvis man som medarbejder vælger cyklen frem for mere inaktive transportformer som bil og bus.Jacob Jelsing og Niels Vrang, stiftere af Gubra

Indrømmet, man får ofte mere ”bang for the buck” ved at sponsorere projekter i udviklingslande – hvilket vi da også gør, men i vores optik er det vigtigt at begynde med sig selv – få orden i eget hus og baghave. VI CYKLER TIL ARBEJDE er med til at synliggøre, at selv beskedne vaneændringer kan gøre en væsentlig forskel, både for den enkelte og for kloden.

Vi håber, at masser af virksomheder og offentlige institutioner tager udfordringen op og vil forsøge at slå Gubra i at cykle på arbejde.

Venlig hilsen fra os i Gubra

Kort om Gubra

Gubra er en forskningsbaseret biotekvirksomhed med særligt fokus på fedmerelaterede sygdomme. Virksomheden blev stiftet i 2008 og har i dag omkring 170 ansatte. Gubra er privatejet og havde i 2018 et overskud før skat på 18 millioner kroner.

Læs mere om Gubras CSR tiltag her